logo_uk_uk.GIF (3761 bytes)


Zmeny údajov o obchodných partneroch v systéme FIS

Táto stránka slúži na zadávanie údajov o obchodných partneroch univerzity do finančného informačného systému. Po vložení údajov budú tieto poslané operátorovi, ktorý ich zapíše do FIS.


Vyberte prosím akciu:

  • Pridanie nového dodávateľa

  • Zmena údajov existujúceho dodávateľa, pridanie ďalších čísiel účtov, špeciálne požiadavky

  • Pridanie nového odberateľa

  • Zmena údajov existujúceho odberateľa, priradenie odberateľa predajnej organizácii, pridanie ďalších čísiel účtov, špeciálne požiadavky


  • V prípade problémov, resp. otázok kontaktujte adresu zmenyfis@rec.uniba.sk.